Wiersze w mieście
Peter Turrini

Dopóki istnienie
i lokalizacja
raju
nie są rozstrzygnięte
będę się trzymał 
ciebie.

 

Przełożyła

Agnieszka W. Podpora

Peter Turrini

Solange die Existenz
und die Lage
des Paradieses
nicht geklärt sind
halte ich mich
an dich.

Aus: Peter Turrini, Im Namen der Liebe. Gedichte. 
© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005

Peter Turrini, ur. w 1944 w St. Margarethen w Karyntii, autor sztuk teatralnych, scenariuszy filmowych, poezji i esejów. Polskiej publiczności znany m. in. z dramatów: Polowanie na szczury (debiut, 1971), Zorze Alpejskie, Bitwa o Wiedeń, Nareszcie koniec, Miłość na Madagaskarze, Józef i Maria. Jego twórczość jest tłumaczona na 30 języków a dramaty grane są na całym świecie. Mieszka w Retz w Dolnej Austrii. 

 

 

Peter Turrini, born in 1944 in St. Margarethen in Carinthia, author of theatre plays, film scripts, poetry and essays. The Polish audience knows him, for example, from dramas: Rat Hunt (debut, 1971), Alpenglow, Battle for Vienna, Finally, the end, Love in Madagascar, Joseph and Maria. His work was translated into 30 languages and his dramas are played all over the world. He lives in Retz in Lower Austria.

 

Agnieszka W. Podpora, badaczka, tłumaczka i krytyczka literatury, głównie izraelskiej, ale nie tylko. Prywatnie doktora w Uniwersytecie Muri im. Franza Kafki. Animuje oraz koordynuje projekty edukacyjne, pracując z młodzieżą m.in. w Fundacji Pogranicze i Krajowym Funduszu na rzecz Dzieci.

 

 

Agnieszka W. Podpora, researcher, translator and literary critic of largely Israeli literature. Agnieszka is also a Doctor at the Franz Kafka University of Muri. She animates and coordinates educational projects, working with young people, e.g. at the Pogranicze Foundation and the Polish Children’s Fund.