Wiersze w mieście
Powrót do domu – cz. II
Selina Nwulu

Wygnani jedno w drugie,
ogłaszamy siebie jako odnalezione kraje.
Na dłoniach wytyczamy linie granic
zanim powędrujemy w górę, do ramion
by na mięśniach oznaczyć pamięć,
wytropić w żyłach swoje plemię i
znaleźć azyl w zatoczce łokcia.

 

Przełożyła

Renata Senktas

Homecoming – Pt II
Selina Nwulu

Exiled into each other,
we declare ourselves as found countries.
We map borders in the lines of each other's hands
before migrating to their arms to
map memory on muscle,
trace nations through veins and
find refuge in the creek of their elbow.

Selina Nwulu, pisarka, poetka i eseistka, mieszka w Londynie. Pisze dla wielu wydawnictw, m.in. the Guardian, New Humanist i Red Pepper, publikowała także w Vogue, ES Magazine i i-D. Brała udział udział w wielu festiwalach w Wielkiej Brytanii i za granicą. Była laureatką Young Poet for London 2015-6, prestiżowej nagrody dla młodych talentów. Jej pierwszy tomik poezji The Secrets I Let Slip ukazał się w Burning Eye Books wraz z rekomendacją od Poetry Book Society. Obecnie pracuje z centrum artystycznym Somerset House nad projektem dotyczącym samotności i zmian klimatu.

Selina Nwulu, writer, poet and essayist based in London. She writes for a number of outlets such as the Guardian, New Humanist and Red Pepper. She has been featured in Vogue, ES Magazine, i-D among others and has toured her work nationally and internationally. She was Young Poet Laureate for London 2015- 6, a prestigious award that recognizes talent and potential in the capital. Her first chapbook collection, The Secrets I Let Slip was published by Burning Eye Books and is a Poetry Book Society recommendation. She is currently working with Somerset House on a project around loneliness and climate change.

Renata Senktas, poetka i tłumaczka. Wiersze i przekłady publikowała m.in. w Czasie Kultury, Kwartalniku Artystycznym, Literaturze na świecie, Faultline i Cleaves Journal. Wydała dwie książki poetyckie: Bardzo (2010) i Clarity (2016) oraz tom z przekładami wierszy Ashura Etwebiego (Znikające łodzie, 2016).

 

Renata Senktas, poet and translator. Her work has appeared in many journals, including Czas Kultury, Kwartalnik Artystyczny, Literatura na świecie, Faultline and Cleaves Journal. She has published two poetry collections: Bardzo (2010) and Clarity (2016), and a selection of poems by Ashur Etwebi (Disappearing Boats, 2016).