Wiersze w mieście
serce
Albert Ostermaier

moje serce mówisz
jest ciężkie to
głaz którym mógłbym cię
zabić
a przecież ono rośnie
tylko na twój
widok i maleje
kiedy
znikasz chciałaś je
ująć ale moja
miłość jest niepojęta

Z: Über die Lippen - Gedichte.
© 2019 Suhrkamp Verlag Berlin

 

przełożył

Tomasz Ososiński

herz
Albert Ostermaier

du sagst mein herz
sei schwer es sei
der stein mit dem ich
dich erschlagen hätte
dabei schwillt es
nur an wenn es dich
sieht und zieht sich
zusammen wenn du
gehst du wolltest es
fassen aber meine
liebe bleibt unfassbar

Von: Über die Lippen - Gedichte.
© 2019 Suhrkamp Verlag Berlin

Albert Ostermaier, ur. w 1967 r., mieszka i pracuje w Monachium. Autor ponad 30 sztuk teatralnych, tyleż tomików poetyckich oraz kilku powieści. Laureat wielu nagród, m.in. PEN Clubu Liechtensteinu, Ernst-Toller-Preis, Kleist-Preis, Bertolt-Brecht-Preis, Welt-Literatur-Preis. Od 2015 członek Bawarskiej Akademii Sztuk Pięknych. W lutym 2019 w wydawnictwie Suhrkamp wydano jego najnowszy tomik poezji Über die Lippen.

Albert Ostermaier, born in 1967, he lives and works in Munich. He is an author of over 30 theatre texts and almost as many volumes of poetry and a few novels. He is a laureate of many prestigious awards, including the poetic award of PEN Club Liechtenstein, Ernst-Toller-Preis, Kleist-Preis, Bertolt-Brecht-Preis, Welt-Literatur-Preis. He has been a member of the Bavarian Academy of Fine Arts since 2015. In February 2019, Suhrkamp publishing house published his latest book of poetry, Über die Lippen.

Tomasz Ososiński, ur. w 1975 r., germanista, filolog klasyczny i poeta, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego oraz Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie. Zajmuje się historią literatury niemieckiej, którą również tłumaczy. Przekładał m.in. teksty Friedricha Schlegla, Rainera Marii Rilkego, Gottfrieda Benna, Paula Celana, Judith Hermann, Elfriede Jelinek czy Jana Wagnera. Ostatnio w jego tłumaczeniu ukazał się m.in. tom z listami Rilkego do żony.

Tomasz Ososiński, born in 1975, graduate in German studies, classical philologist and poet, works at Warsaw School of Linguistics and at the University of Łódź. He deals with the history of German literature which he also translates. He translated, for example, texts by Friedrich Schlegel, Rainer Maria Rilke, Gottfried Benn, Paul Celan, Judith Hermann, Elfriede Jelinek and Jan Wagner. Recently his translation of Rilke’s letters to his wife has been published.