Wiersze w mieście
***
Jiří Červenka

Sen jak z wiersza Charmsa. Ta, którą kocham, mówi,
że mam kochać tę, która mnie nie kocha,
żeby kochała mnie ta, której ja nie kocham.
Uśmiecha się i kładzie palec na ustach.
Tajemnica? Czy klucz do prawdy?
To było tak dawno, jakby
nie zdarzyło się wcale. Nawet ten ból,
nierzeczywisty jak świat wokół.

 

Przełożyła

Dorota Dobrew

***
Jiří Červenka

Sen jako z Charmse. Ta, kterou miluji, mi říká,
že musím milovat tu, která mě nemiluje,
aby mě milovala ta, kterou nemiluji já.
Usmívá se a pokládá si prst na ústa.
Má to být tajemství? Nebo klíč k realitě?
Všechno už je tak dávno, jako by
to ani nebylo. Dokonce i ta bolest,
neskutečná jako svět kolem.

Jiří Červenka, ur. w 1943 r., poeta i tłumacz literatury polskiej. Większość życia spędził w okolicachKarkonoszy, był "kasztelanem” na zamku Pecka. Publikował w drugim obiegu. Wydał 4 tomiki wierszy. Wybór poezji J. Červenki ukazał się w Polsce w tłumaczeniu K. Maliszewskiego (Teoria przekładu). Przełożył utwory prozatorskie St. Vincenza, L. Kołakowskiego, K. Orłosia, A. Barta i A. Czerniakowa oraz wiersze Cz. Miłosza, W. Bonowicza, T. Dąbrowskiego, Fr. Kameckiego i innych.

Jiří Červenka, born in 1943, poet and translator of Polish literature. He spent most of his life near the Karkonosze mountains, he was a castellan at Pecka Castle. Published in samizdat. Author of four volumes of poems. The selected poems of J. Červenka were printed in Poland and translated by K. Maliszewski (Theory of Translation). He translated the prose works of St. Vincenz, L. Kołakowski, K. Orłoś, A. Bart and A. Czerniakow and the poems of Cz. Miłosz, W. Bonowicz, T. Dąbrowski, B. Kamecki amongst others.

Dorota Dobrew, tłumaczka literatury czeskiej (poezja: m.in. Viola Fischerová, Josef Topol, Pavel Švanda, Petr Borkovec, Pavel Zajíček, poeci czeskiego undergroundu i in.; proza: Karel Michal, Viola Fischerová, Květa Legátová, Jiří Kratochvil, Pavel Landovský i in.). Tłumaczy również z bułgarskiego (Damian Damianow, Elisaweta Bagriana, Dimiter Kenarov, Kristin Dimitrova, Płamen Dojnow). Laureatka nagrody Literatury na Świecie. Mieszka w Warszawie.

Dorota Dobrew, translator of Czech literature (poetry: Viola Fischerová, Josef Topol, Pavel Švanda, Petr Borkovec, poets of the Czech underground and others, prose: Karel Michal, Viola Fischerová, Květa Legátová, and others). She also translates from Bulgarian (Damian Damianov, Elisaveta Bagriana, Dimiter Kenarov, Kristin Dimitrova, Plamen Doynov). Winner of the Literatura na Świecie award. Dorota lives in Warsaw.