Wiersze w mieście
Chodź z nami
León Felipe

Kiedy zobaczyli mnie samotnego
                      i leżącego
na skraju drogi,
ludzie o wyglądzie żebraków,
którzy przechodzili obok, buntowniczy
                      i zapalczywi,
powiedzieli mi:
─ Chodź z nami,
pielgrzymie.
A inni ludzie,
o prezencji patrycjuszy,
którzy nosili swoje stroje
niespokojni,
powiedzieli mi
to samo:
─ Chodź z nami, pielgrzymie.
Ja patrzyłem, jak wszyscy
znikają tam, w oddali…
i pozostałem sam, nie rozchylając ust,
                               na swoim miejscu.

Z: Versos y oraciones de caminante I

 

Przełożyła

Marta Eloy Cichocka

 

Ven con nosotros
León Felipe

Cuando me han visto solo y recostado
al borde del camino,
unos hombres
con trazas de mendigos
que cruzaban rebeldes y afanosos
me han dicho:
─ Ven con nosotros,
peregrino.
Y otros hombres
con portes de patricios
que llevaban sus galas
intranquilos,
me han hablado
lo mismo:
─ Ven con nosotros, peregrino.
Yo a todos los he visto
perderse allá a lo lejos del camino...
y me he quedado solo, sin despegar
                                los labios en mi sitio.

De: Versos y oraciones de caminante I

León Felipe, poeta, aktor, tłumacz (m.in. Szekspira i Whalta Whitmana), wykładowca uniwersytecki, z zawodu aptekarz. Przez większość życia mieszkał w Meksyku, obracał się w środowisku literackim i akademickim. Po wybuchu wojny domowej wrócił do Hiszpanii, jednak na krótko gdyż antyfaszystowskie, bezkompromisowe poglądy doprowadziły do konfliktu poety ze stroną republikańską. Najważniejsze dzieła autora: La insignia, ¡Oh, este viejo y roto violín!, Ganarás la luz, Versos y oraciones del caminante.

León Felipe, poet, actor, translator (including Shakespeare and Walt Whitman), university lecturer and pharmacist by profession. He has spent most of his life in Mexico and was active in literary and academic circles. When the Civil War broke out, he returned to Spain, but his anti-fascist, uncompromising views led to the conflict between the poet and the Republicans. The most important works of the author are: La insignia, ¡Oh, este viejo y roto violín!, Ganarás la luz, Versos y oraciones del caminante.

Marta Eloy Cichocka, ur. w 1973 r., poetka i fotografka, tłumaczka literatury pięknej i wykładowczyni, opublikowała cztery książki poetyckie i dwie monografie nt. współczesnej powieści historycznej. Laureatka I nagrody w konkursie poetyckim im. Haliny Poświatowskiej, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatka pierwszego międzynarodowego stypendium twórczego im. Antonio Machado, uczestniczyła w wystawach i gościła na festiwalach literackich w Polsce, Francji i Meksyku.

Marta Eloy Cichocka, born in 1973, a poet and photographer, translator of literature and lecturer. She published four poetry books and two monographs on the contemporary historical novel. Winner of the first prize in the Halina Poświatowska poetry competition, scholarship holder of the Ministry of Culture and National Heritage, winner of the first Antonio Machado’s international scholarship, participated in exhibitions and visited literary festivals in Poland, France and Mexico.