Wiersze w mieście
jak na piersi taty
Diana Iepure

mama szyje poszewki na poduszki
ze starych tatowych koszul
wycina kołnierzyk rękawy zostawia tylko
guziki na środku
perłowe
całe dzieciństwo spałam na poduszce
jak na piersi taty

 

Przełożyła

Olga Bartosiewicz

ca pe pieptul lui tata
Diana Iepure

mama face fețe de pernă
din cămășile vechi ale tatei
scoate gulerul mânecile lasă doar
nasturii la mijloc
sidefați
toată copilăria am dormit pe pernă
ca pe pieptul lui tata

Diana Iepure, ur. w Kiszyniowie w 1970 r., autorka dwóch tomów poezji: Liliuţa (Ed. Vinea, 2004) i Sto pięćdziesiąt tysięcy na trybunach (Ed. CDPL, 2011). Swoje wiersze publikowała również w antologii młodych pisarzy z Republiki Mołdawii i Rumunii, m. in. Noua poezie basarabeană [Nowa poezja besarabska, 2009], Cartea Poeziei 2011 [Księga Poezji 2011], Cele mai frumoase poeme [Najpiękniejsze wiersze, 2012]. Diana Iepure jest również autorką licznych przekładów z literatury rosyjskiej, zaś jej wiersze przetłumaczone zostały na język niderlandzki, rosyjski, macedoński, słowacki i francuski.

 

Diana Iepure, born in Chisinau in 1970. She is an author of two volumes of poetry: Liliuţa (Vinea, 2004) and One hundred and fifty thousand in the stands behind the goals (O sută cincizeci de mii la peluze, CDPL, 2011). She also published her poems in the anthology of young writers from the Republic of Moldova New Bessarabian poetry (Noua poezie basarabeană), in the anthologies: Love is February 14, 56 + 1 love poems (Iubirea e pe 14 february, 56 + 1 poezii de dragoste), Book of Poetry 2011 (Cartea Poeziei 2011), The most beautiful poems (Cele mai frumoase poeme). Diana Iepure is also an author of numerous translations from Russian literature, and her poems were translated into Dutch, Russian, Macedonian, Slovak and French.

Olga Bartosiewicz, doktor literaturoznawstwa, romanistka, rumunistka, tłumaczka, wykłada w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki Tożsamość niejednoznaczna. Historyczne, filozoficzne i literackie konteksty twórczości B. Fundoianu/Benjamine’a Fondane’a (1898-1944).

Olga Bartosiewicz, Ph.D. in literary studies, an expert in Roman and Romanian studies, translator, lecturer at the Institute of Romance Philology at the Jagiellonian University. Olga is the author of a monograph Reconstructing Identity: Historical, Literary and Philosophical Contexts of B. Fundoianu's/Benjamin Fondane's works (1898-1944) (Tożsamość niejednoznaczna. Historyczne, filozoficzne i literackie konteksty twórczości B. Fundoianu/Benjamine’a Fondane’a (1898-1944)).