Wiersze w mieście
Rozbity zegarek
Łesyk Panasiuk

Przyuważyłem rozbity zegarek
z którego wypadła pierwsza zimowa śnieżynka
prawdziwa zimowa sekunda

Niosę ją jak niepotrzebną ci blaszkę
bo może jednak pomyślisz
ona jest taka zimna że nawet nie taje
lub on jest taki troskliwy i skrupulatny

Wkładam blaszkę ukradkiem do twojej kieszeni
jak pierwszą zimową sekundę
jak prawdziwą zimową śnieżynkę
której nie zauważył żaden synoptyk

 

Przełożyła

Aneta Kamińska

Розбитий годинник
Łesyk Panasiuk

Я примітив розбитого годинника
з якого випала перша зимова сніжинка
справжня зимова секунда

Несу її наче непотрібну тобі залізячку
бо раптом ти не подумаєш
яка вона холодна що навіть не тане
чи який він уважний і акуратний

Кладу залізячку непомітно до твоєї кишені
як першу зимову секунду
як справжню зимову сніжинку
якої не зауважив жодний синопти

Łesyk Panasiuk, r. w 1991 r., ukraiński poeta, tłumacz i grafik. Autor książek poetyckich: Kamiń doszczu, Sprawżnie jabłuko i Kryky ruk. Współtłumacz tomu poezji Artioma Werle Jak probaczyty snih oraz tłumacz książek: Kowdry neperedbaczeni Dmitrija Kuźmina i Epidemija trojand Walżyny Mort.

Lesyk Panasiuk, born in 1991, a Ukrainian poet, translator and graphic artist. Author of poetic books: Kamin’doshchu, Spravzhnye yabluko and Kryky ruk. Co-translator of the volume of Artem Werle’s poetry Yak powachyty snih and translator of books: Kovdry ne peredbacheni by Dmitry Kuzmin and Epidemiya troyand by Valzhyna Mort.

Aneta Kamińska, poetka i tłumaczka poezji ukraińskiej. Autorka kilku tomików poetyckich. Wydała trzy autorskie antologie: Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska, 30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska oraz Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy.

Aneta Kamińska, a poet and a translator of Ukrainian poetry. Author of several volumes of poetry. She published three anthologies: Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska, 30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska and Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy.