Wiersze w mieście
Aby przemierzyć z tobą pustynię świata
Sophia de Mello Breyner Andresen

Aby przemierzyć z tobą pustynię świata
Aby wspólnie stawić czoła grozie śmierci
Aby ujrzeć prawdę aby pokonać lęk
Razem z tobą kroczyłam

Dla ciebie porzuciłam królestwo tajemnicę
Swoją pospieszną noc swoją ciszę
Swoją okrągłą perłę i jej wschód
Swoje lustro swoje życie swój obraz
I opuściłam ogrody raju

Tu w świetle twardego dnia bez woalu
Bez luster spostrzegłam że jestem naga
A pustkowie nazywa się czasem

Więc ubrałeś mnie swoimi gestami
I nauczyłam się żyć pośród wichury
 

Przełożył

Gabriel Borowski

Para atravessar contigo o deserto do mundo
Sophia de Mello Breyner Andresen

Para atravessar contigo o deserto do mundo
Para enfrentarmos juntos o terror da morte
Para ver a verdade para perder o medo
Ao lado dos teus passos caminhei

Por ti deixei meu reino meu segredo
Minha rápida noite meu silêncio
Minha pérola redonda e seu oriente
Meu espelho minha vida minha imagem
E abandonei os jardins do paraíso

Cá fora à luz sem véu do dia duro
Sem os espelhos vi que estava nua
E ao descampado se chamava tempo

Por isso com teus gestos me vestiste
E aprendi a viver em pleno vento

Sophia de Mello Breynera Andresen, ur. w 1919 r. w Porto, zm. w 2004 r. w Lizbonie), portugalska poetka, eseistka, tłumaczka. Jako pierwsza kobieta otrzymała  najbardziej cenioną w dziedzinie literaturze portugalskojęzycznej nagrodę Camõesa (1999). Jej poezję cechują przejrzysty i intymny język oraz morska metaforyka. Tematy poruszane przez poetkę to wolność, przemijanie czasu, poszukiwanie sprawiedliwości.

 

Sophia de Mello Breynera Andresen, born in 1919 in Porto, died in 2004 in Lisbon, Sophia was a Portuguese poet, essayist and translator. She was the first women to receive the Camões Award (1999), the most important prize for literature in the Portuguese language. Her poetry is characterized by clear and intimate language and maritime imagery. Some of the main topics raised by her poetry are freedom, the passing of time and the need for justice.

Gabriel Borowski, tłumacz literatur portugalskojęzycznych oraz literatury polskiej na język portugalski, absolwent filologii portugalskiej oraz podyplomowych studiów dla tłumaczy literatury, adiunkt w Zakładzie Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ w Krakowie.

 

Gabriel Borowski, translator of Portuguese-language literature and Polish literature into Portuguese, a graduate in Portuguese philology and post-graduate studies for translators of literature. Gabriel is also Assistant Professor at the Portuguese Philology and Translation Studies Department of the Jagiellonian University in Cracow.