Wiersze w mieście
***
Anise Koltz

Przemierzasz moje łóżko
niczym łoże rzeki

Odpoczywasz na
moich brzegach

Nadsłuchujesz moich słów
w szmerze wody

Woda jest mym posłańcem
tragarzem mojej miłości

Z: Anise Koltz, Wewnętrzne galaktyki.
Paris-Orbey, Arfuyen, 2013, str. 65

 

Przełożył

Wawrzyniec Brzozowski

 

 

***
Anise Koltz

Tu traverses mon lit
comme celui d’un fleuve

Tu te reposes
sur mes berges

Dans le murmure de l’eau
tu écoutes mes paroles

L’eau est mon messager
porteur de mon amour

dans Anise Koltz, Galaxies intérieures.
Paris-Orbey, Arfuyen, 2013, p. 65

Anise Koltz,r. w 1928 r. w Luksemburgu, poetka o międzynarodowej renomie, nazywana ambasadorką literatury swojego kraju. Od lat 80. pisze wyłącznie po francusku.  Pisze wiersze o fenomenalnej prostocie, przejrzyste, zwięzłe, niemal klinicznie czyste Poetka operuje słowami niczym chirurg skalpelem, a jej pacjentem jest życie, czy raczej, jego bieg, jego otchłanie, lęki i emocje, i śmierć. Wydana w oficynie Gallimard w roku 2013 antologia jej wierszy nosi tytuł Lunatyczka dnia. W 2018 roku otrzymała nagrodę Prix Goncourt de la poésie za całokształt twórczości.

Anise Koltz, born in 1928 in Luxembourg, a poet of international renown and named the true ambassador of her country’s literature. Since the 1980s, Anise has written only in French. Her poems are transparent, concise, almost clinically clean. She uses the words the way a surgeon uses a scalpel. Her patient is life, or rather its course, its abysses, fears and emotions, and death. Published by Gallimard in 2013, the anthology of her poems is entitled Somnambule du jour. She is the 2018 recipient of the prestigious Goncourt Prize for poetry.

Wawrzyniec Brzozowski, ur. w 1953 r. w Polsce. Jest historykiem sztuki i tłumaczem literatury francuskojęzycznej. Przekłada na język polski między innymi dzieła luksemburskich poetów.

 

Wawrzyniec Brzozowski, born in 1953 in Poland. Art historian and translator of literature written in French. He translates into Polish, for example, the works of Luxembourgish poets.