Wiersze w mieście
Viola D’Amore
Moya Cannon

CZASEM miłość rzeczywiście umiera,
kiedy indziej, niczym strumień na porowatej skale,
przecieka do ciemnego wnętrza wzgórza,
łączy się z innymi ukrytymi potokami
i podróżuje na ślepo jako białe ryby, które je zamieszkują.
Porzuca podziemne koryto
na rzecz jaskini jeszcze głębiej. Niewidoczna, inspiruje wzgórze
i, niczym burdonowe struny violi d'amore,
wprawia pagórek w wibracje, aż ludzie, których tam zaniesie,
dziwią się, że wzgórze śpiewa, dziwią się, że znajdują źródełka.

Z: Carrying the Songs, Moya Cannon (Carcanet Press Limited)

 

Przełożyła

Anna Błasiak

Viola D’Amore
Moya Cannon

SOMETIMES love does die,
but sometimes, a stream on porous rock,
it slips down into the inner dark of a hill,
joins with other hidden streams
to travel blind as the white fish that live in it.
It forsakes one underground streambed
for the cave that runs under it. Unseen, it informs the hill,
and, like the hidden strings of the viola d’amore,
makes the hill reverberate, so that people who wander there
wonder why the hill sings, wonder why they find wells.

From Carrying the Songs, Moya Cannon (Carcanet Press Limited)

Moya Cannon, znakomita poetka z Irlandii, pochodzi z Donegal, ale większość jej twórczości powstała w czasach kiedy mieszkała w hrabstwie Galway. Jej poezja opisuje przede wszystkim piękno przyrody, a także stanowi refleksję nad muzyką, językiem i archeologią. Laureatka nagród literackich: Brendan Behan Award i Lawrence O Shaughnessy Award. Była też jednym z wydawców Poetry Ireland Review, jest także członkiem Aosdana, irlandzkiej organizacji skupiającej twórców kultury.

Moya Cannon, one of the most prominent modern day Irish poets, focusses in her work on our visceral attachment to the beauty of the earth.  Her poetry sings of deep connections.  Originally from Co. Donegal (northwest Ireland), she has spent most of her writing life in Galway (west Ireland). A winner of the Brendan Behan award and of the Lawrence O’Shaughnessy award, she has edited the Poetry Ireland Review and was 2011 Heimbold Professor of Irish Studies at Villanova University. Her poems have been widely translated and she is a member of Aosdána, the Irish affiliation of creative artists.

Anna Błasiak, przełożyła ponad 40 książek z angielskiego na polski oraz kilka pozycji z polskiego na angielski (w tym prozę Grzegorzewskiej, Krasnowolskiego, Malanowskiej, Odiji, M. Szychowiak, Amiel i Spiegel [jako Anna Hyde]. Tłumaczy również poezję. W przeszłości pracowała w muzeach i w radiu, redagowała pisma kulturalne, pisała o sztuce, filmie i teatrze. Współtworzy European Literature Network w Wielkiej Brytanii. Pisze po polsku i po angielsku. annablasiak.com

Anna Blasiak, translated over 40 books from English into Polish and some fiction from Polish into English. She also translated poetry into Polish (by Maria Jastrzębska, Mary O’Donnell, Nessa O’Mahony, Vesna Goldsworthy, Martina Evans, Tishani Doshi, Pascale Petit and Moya Cannon) and into English (by Mirka Szychowiak, Radosław Wiśniewski and Edward Pasewicz). Anna helps run European Literature Network. She writes poetry in Polish and English. More at annablasiak.com